Hur vi odlar

Växterna vi säljer är odlade på ett hållbart sätt. Det innebär att vi inte använder stråförkortningsmedel som kan utsätta våra kunder för otäcka gifter. Istället använder vi oss av biologisk bekämpning, vilket betyder att vi bekämpar skadegörare genom naturliga processer.